Buurtcentrum de Malbak in Actie

Het buurtcentrum de Malbak is een ontmoetingsplaats voor jong en oud in Blaricum Bijvanck, waar vele vrijwilligers samen zorgen dat er altijd wat er te doen is. Ze hebben een leuke actie voor de buurtbewoners op touw gezet en daar is onderstaand filmpje van gemaakt.

Hart onder de riem voor de buurt.